<LOGOTYP>

<BANNERUTRYMME> 

<Lägg till en horisontell meny här>

Wireless Access - ISM

The EMC field has an ever increasing importance when technology is designed for for more data capacity at higher frequencies. In our portfolio we offer three courses and three different combinations covering four levels.

 

 EMC Introduction

 EMC

 EMC Design

 Objectives

 Objectives

 Objectives

Understanding EMC..

- terminology

- problems

- legal requirements

   

 Target group

 Target group

 Target group

People with no or little experience from the EMC field    

 Precondition

 Precondition

 Precondition

The Introduction is recommended for the EMC novice    
     
     
     
     
     
     
 

 emc1

 

T

 

 

ryck på knappen "Redigera" för att ersätta den här texten med ditt eget innehåll. Formattera text genom att välja olika formatmallar från formatmallsväljaren på verktygsfältet. När du är klar trycker du på knappen "Spara" för att spara dina förändringar.

 


Senast ändrat: Wednesday 4 August 2010